Co nabízíme

delimiter
 
  • Psychoterapeutické poradenství
    • - Pro jednotlivce, páry a rodiny
  • Rozvoj osobnosti
  • Doprovázení v náročných životních situacích nebo krizích

AKTUALITY

Od března 2021 nás najdete na nových adresách


Truhlářská 1108/3, Praha 1
Opletalova 1015/55, Praha 1

Individuální terapie

Hovoříme spolu o tématech, která jsou pro vás důležitá a aktuální. Vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém můžete mluvit volně a bez překážek. Komunikujeme s vámi tak, abychom podporovali vaši sebedůvěru, umožňovali změny, které potřebujete, abychom ukazovali, jak se můžete sami podpořit. Hledáme společně východiska, snažíme se porozumět souvislostem a zmírňovat dopady nelehkých událostí na váš život.

Nabízíme obvykle setkání 1x týdně nebo 1x za 2 týdny. Je možné využít i jednorázové konzultace nebo se dohodnout na nepravidelném kontaktu, který si klient domlouvá v případě potřeby.
Kontakt ukončujeme po vzájemné domluvě.

Párová terapie

Párová terapie umožňuje partnerům lépe si vzájemně porozumět, obnovit postoj naslouchání a důvěru spolu mluvit. Hledá a nabízí způsoby, jak uspokojivě komunikovat, domlouvat se a spolupracovat. Nabízí možnost vyjasnit si vzájemná očekávání, názory, postoje a zamyslet se nad tím, kam chcete vztah směřovat. Umožňuje překonat konflikt nebo v bezpečném prostředí mluvit o nelehkých momentech společně prožitých. Může pomoci obnovit důvěru, naději a podpořit silné stránky vztahu. Pokud chcete vztah ukončit nebo přetvořit do jiné podoby, může napomoci ke klidnějšímu průběhu této změny.

Rodinná terapie

Při rodinné terapii vás provází dvojice terapeutů. Protože se setkáváme ve větším počtu, potřebujeme dobře zachytit, co se mezi jednotlivými členy rodiny odehrává. Díky tomu pak nacházíme způsoby, jak vaše vztahy lépe podpořit a společně hledáme cestu, která je právě pro vaši rodinu ta schůdná.

Podpůrné a seberozvojové skupiny

Ve skupině nejsou klíčovými osobami jen terapeuti. Členové skupiny se podporují mezi sebou, dávají si zpětnou vazbu a sdílejí svoje zkušenosti, názory a prožitky. V ochotě sdílet a naslouchat druhým spočívá síla těchto setkání. Skupiny mívají u nás 10 členů a dva terapeuty. Jejich obvyklá délka je 15 až 20 setkání, jedno setkání trvá 1,5 hodiny. Probíhají v podvečerních hodinách, obvykle 1x týdně

Telefonické konzultace

Umožňujeme těm klientům, kterým jejich vzdálenost nebo zdravotní stav nedovoluje nás osobně navštívit. Jsou to například senioři, klienti se zdravotním postižením nebo klienti pracující v zahraničí.