Kdo pracuje v poradně

delimiter
 

Jsme dvě vysokoškolsky vzdělané terapeutky s několika odbornými výcviky. Máme více než desetiletou praxi. V oboru psychoterapie se nadále vzděláváme a rozvíjíme. Jsme řádnými členkami České asociace pro psychoterapii. Řídíme se etickým kodexem této společnosti.


terapeuti
  terapeuti
 

Mgr. Kateřina Stehlíková

teoložka a psychoterapeutka,

vystudovala jsem teologickou fakultu UK, absolvovala jsem dlouhodobý akreditovaný výcvik v PCA psychoterapii a nyní dokončuji výcvik v transformačněsystemické rodinné terapii. Mezi krátkodobými kurzy, které jsem navštěvovala jsou například: Telefonická krizová intervence, Úvod do transakční analýzy T101, nebo základní kurz facilitativní mediace.
Mám zkušenosti s prací v sociálních službách jako lektor a odborný poradce pro osoby se zdravotním postižením. Pracovala jsem 12 let jako poradce a psychoterapeut v křesťanské poradně v manželském a rodiném centru.

Témata, na která se zvlášť soustředím, jsou:
 • Mezilidské vztahy v rodině, na pracovišti nebo v jiných kontextech
 • Patchworkové rodiny
 • Výchova a mezigenerační témata
 • Lidé znevýhodnění ve společnosti
 • Zdravotní postižení
 • Lidé s úzkostným prožíváním
 • Lidé věřící, hledající víru, smysl nebo nové hodnoty
 • Pomoci vám mohu i v dalších tématech
Nenabízím:
 • Léčbu závislostí
 • Diagnostická vyšetření
 • Dětskou psychoterapii
 • Vypracování odborných posudků

Mgr. Elena Mešková

psychoterapeutka a mediátorka

Vystudovala jsem PF UK, absolvovala jsem dlouhodobý akreditovaný výcvik v PCA psychoterapii a výcvik v párové a rodinné terapii u IPART. Mám za sebou několik kurzů se zaměřením na řešení konfliktů a vyjednávání. Dlouhodobě se věnuji mediaci, metodě řešení konfliktů. Působím jako lektorka mediace a komunikačních, facilitačních a sociálních dovedností.

Témata, na která se zvlášť soustředím, jsou:
 • Mezilidské vztahy: v rodině, na pracovišti nebo v jiných kontextech
 • Spory v rodině, mezi partnery nebo kolegy
 • Život s dospívajícími dětmi, stárnoucími rodiči
 • Provázení rozvodem od myšlenky až po nové uspořádání
 • Patchworkové rodiny
 • Lidé, hledající nový smysl života, po traumatech
 • Lidé s úzkostným prožíváním
 • Pomoci vám mohu i s jinými tématy
Nenabízím:
 • Léčbu závislostí
 • Diagnostická vyšetření
 • Dětskou psychoterapii
 • Vypracování odborných posudků
terapeuti
  terapeuti